© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


STRØMBRUDD I NATT

melodi: "No milk today"(!)

Denne fikk jeg idéen til en gang strømmen gikk! Helt sant!

Strømbrudd i natt!
Mitt batteri er flatt
Jeg skjønner ikke at
det kan gå slik hver natt
Strømbrudd i natt!
Og dermed er min katt
fullstendig uten sjel
Hun frøs jo rent ihjel
(Stakkar!)

Strømmen er gått!
Det er så mørkt og kaldt
Det er'ke no' godt
med islag over alt
Vinter'n er lang
men nå er'n også kald
for strømmen er vekk
fra ovnen i min hall

Strømbrudd i natt!
Mitt batteri er flatt
Jeg skjønner ikke at
det kan gå slik hver natt
Strømbrudd i natt!
Forfrossen er min katt
Jeg blir aldeles skjør...
Nå vet jeg hva jeg gjør!

Jeg flytter østover - da bor jeg på Strømmen
Og Pus kan være med som passasjer
Da har vi alltid lys, ja det er selve drømmen:
Aldri strømbrudd mer!

Strømbrudd i natt... (o.s.v.)


Flere sanger * Forsiden