© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


PÅ LOVEN

På loven sitter purken med sin lange arm
Han er så harm
at han blir varm
Når noen bryter loven ja da blir han glad
for arrestanter vil han gjerne ha
Men rundt ham sitter mange fangevenner
og de tenner
når han skjenner
Det er'ke godt å si hvordan det ender
men plutselig så er det slutt!


Flere sanger * Forsiden