© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


O KIRKE PÅ TORGET

fritt etter "Winchester Cathedral"

O kirke på torget
Du er ikke god (?)
Du sto der og så på
da jenta mi dro!

Du kunne gjort noe
men sto bare stiv
og lot alt det gode
gå ut av mitt liv

Og alle vet nå
det var hun som jeg ville ha
Hvis du hadde latt
klokken slå
så hadde hun aldri reist herifra!

O kirke på torget
Du er ikke god (?)
Du sto der og så på
da jenta mi dro!

[Det er trist når kjæresten har reist sin vei, og enda tristere når man ikke har andre å skylde på enn kirketårnet! Jeg hadde tenkt å la hver linje rime i første vers slik de gjør i annet (noe/gode), men fant ikke noe annet rim på "torget" enn "Jeg stod igjen med sorgen" som for det første ikke rimer skikkelig og for det andre mister poenget med at kirken ikke gjorde noe for å hindre det som skjedde. Et par forsøk på å bytte ut rimordet falt heller ikke heldig ut - "O kirke på plassen/mitt liv gikk i dassen" er ikke bare vulgært, men gir også en uheldig dobbeltmening til "dro". Andre forslag til steder en kirke kan ligge? Byen? Åsen? Bakken? Gaten? Men nå gir jeg meg før denne redegjørelsen blir lengre enn sangen!]


Flere sanger * Forsiden