© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE (1)

Honni soit qui mal y pense (1)
det er gammelt, det er fransk
Når du krysser landets grense
må du snakke utenlandsk
Men hvis du vil snakke riktig når du ferdes utenlands
skal det uttales som så: Honni soit qui mal y pense (2)

(1) Norsk uttale: hånni såit kvi mal y pennse
(2) Fransk uttale: åni' soa' ki mal i pans


Flere sanger * Forsiden