© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


DE GLADE TROLLMENN

Inspirasjon kommer fra de merkeligste steder. Her en dag satt jeg og tenkte på trolleri (!), og så fant jeg plutselig ut at ordet ligner på "falleri" i f.eks. omkvedet til "Den glade vandrer". Dermed skrev jeg (i løpet av noen dager) denne sangen, som egentlig burde ha flere vers (Senere skrev jeg et par til, så glem det jeg sa om "et par dager"...). I første vers er det jo minst ti trollmenn med, og de skulle gjerne hatt et vers hver... (Det er altså meningen at de synger første og siste vers sammen, og ellers ett vers hver, altså tolv (tretten?) vers i alt...)

Ellers er det å bemerke at ordet "abrakadabra" i refrenget synges med trykk på siste stavelse som angitt.

De glade trollmenn kalles vi
for ut av pappas hatt
der trekker vi kaniner ti
og attpå til en katt!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera-ha-ha-ha-ha-ha!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
Ja attpå til en katt!

(Første trollmann:)
Nå svinger jeg min tryllestav
og synger sære ord
så solen synker ned i hav
og det blir fred på jord!
 (Alle:) Trolleri (etc.)
Så det blir fred på jord!

(Andre trollmann (o.s.v.).)
I kassen her magien bor -
ja bare vent og se!
Her legger jeg min lillebror
og sager ham i tre!
 (Refreng etc.)

Jeg kan visst også trylle litt
for brått så kan det fly
en due ut av ermet mitt
og svinge seg mot sky!

Vi spiller aldri kort med Knut -
Han er'ke noe tess!
For hver gang han skal dele ut
får alle fire ess!

Jeg vandrer langs en landevei
Hva tror du jeg gjør der?
På en-to-tre forvandler jeg
fem høner til en fjær!

Min hjerne er for tanker tom
og slik kan jeg forstå
hva andre men'sker tier om
og hva de tenker på!

Finn Jon er idealet mitt
Jeg har en kule blank
Den får jeg til å sveve fritt
mens jeg står rett og rank!

(Gjett hvem dette er:)

Jeg bøyer både skje og kniv
og gaffelen til Jan
Det har jeg gjort mitt hele liv
- det er jo alt jeg kan!

Jeg er et medium for Jens
(min oldemor sin mann)
Du hører at han snakker mens
jeg drikker et glass vann! )

(Alle:)
Nå tryller vi musikken bort
og slutter av vår sang.
Men dette gikk jo altfor fort -
vi tar den nok en gang!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera-ha-ha-ha-ha-ha!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
Vi tar den nok en gang!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera-ha-ha-ha-ha-ha!
 Trolleri! (Abra-kada-BRA!)
 Trollera! (Abra-kada-BRA!)
Vi - tar - den - nok - en - gang!!

) Poenget stammer fra en historie om en tidligere buktaler som forsøkte seg som spiritist. Da en rik enke tilbød ham en formue for å få kontakt med hennes avdøde mann, glemte han seg bort og sa at "Til den prisen skal De få høre ham snakke mens jeg drikker et glass vann!"


Flere sanger * Forsiden