© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


FUGLENES VENN

fritt etter "Feed the birds" (fra "Mary Poppins")

Tidlig hver dag ved St. Pauls katedral
kan du se en liten grå fugl
Den sitter der trofast hver dag fra St.Hans
og helt til like før jul
Fuglen er taus, men hvis du gir den brød (frø?)
da vil den synge igjen
om en snill gammel kone som visstnok er død
men hun kaltes for Fuglenes Venn

  Hun var tro
  Hun var oss kjær
  Spurver - duer - alle i fjær
  Vi var tro
  elsket igjen
  Derfor
  var hun
  Fuglenes Venn

Og når vinterens uvær slo oss til marken
så var hun der, da som før
og hjalp oss i ly under trærne i parken
Det er godt med en venn når det snør

  Hun var tro... (etc.)


Flere sanger * Forsiden