© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


FANED

til melodi av "Partners"

(du di du di dum - OO-OOH)
(du di du di dum - FANED)

På loftet i et lite hus der sitter det en fan
og leser Clarke og Asimov og Mike's "Behold the Man"
Så faller det ham inn en kveld
å skrive noe selv
Så lager han sitt første sin
på en stensilmaskin

(du di du di dum - OO-OOH)
(du di du di dum - FANED)

Når sinet kommer ut så blir det møtt med sur kritikk
og faned skjønner ingenting av brevene han fikk
De fleste sier "Huttetu,
det her var ille du!
Men fortsett du å lage sin
så blir du sikkert fin

(du di du di dum - OO-OOH)
(du di du di dum - FANED)

Når leserkretsen vokser sier faned med et smil:
"Nå vil jeg avansere, nå vil jeg ha elstensil!"
Og når det går som aller best
da holder han en fest
På festen kunngjør han med ett:
"Nå skal det bli offset!"

(du di du di dum - OO-OOH)
(du di du di dum - FANED)

Et offsetnummer kommer ut, men så er faned blakk
På hvordan dette nå skal gå han undrer seg helt skakk
Det går den gamle kjente vei
og slutten nærmer seg
Så lager han sitt siste sin
på en kopimaskin...

(du di du di dum - OO-OOH)
(du di du di dum - FANED)
(gjentas, fadeout)

Jeg skal ikke gi meg til å prøve å forklare alle (?) de fanniske uttrykkene i denne sangen, men slutten er i hvert fall tilegnet alle gamlefans som mener at fotokopi egentlig ikke kan regnes som "trykk", men nærmest er en nødløsning for å få utgitt noe i det hele tatt (undertegnende er (delvis) én av dem...).
Hvis noen mener at det mangler et anførselstegn på slutten av annet vers, tar de feil - omkvedet er her en del av sitatet ("Så: blir du sikkert fin... faned")
Det var forresten opprinnelig et vers til, men det var så dårlig at jeg kuttet det ut...


Flere sanger * Forsiden