© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


SVARTTROST

fritt etter "Blackbird"

Svarttrost synger trist mens dagen gryr
Ta din brukne vinge, lær å fly
All din tid
har du bare ventet på den dagen du blir fri

Svarttrost synger trist mens dagen gryr
Ta ditt brustne øye, lær å se
All din tid
har du bare ventet på den dag du finner fred (?)

:/:Svarttrost fly:/:
inn i det dunkle nye morgengry


Flere sanger * Forsiden