© 1997 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres igjen.)


BESTA TIL LEIF

Nok en liten sak skrevet etter den etter hvert nokså beryktede Sunde-metoden. Denne gangen begynte jeg riktignok ikke med titelen, men med første linje som lyder "The best things in life are free". Melodien er altså "Money" eller hva den nå heter.

Når "Besta" til Leif er fri -
da skal vi feire, du slette ti'!
Hun satt i fengsel (i - fire - år!)
Med larm og trengsel (i - fire - år!)
Hun satt i fen....gsel (i - fire - år!)
Ja, tiden går!

Jeg vet ikke hva det var -
hun hadde visst tatt en Jaguar
og kom i fengsel... [etc.]

Snart er hun ute, min gamle venn!
Da har hun mye å ta igjen!
Hun satt... [etc.]

Jaja, slik kan det gå... Jeg satte meg ned for å skrive innledningen og første vers, og så fant jeg på de to andre mens jeg skrev. Det er jo ganske lettvint med en sang som bare har to nye linjer i hvert vers...


Flere sanger * Forsiden