Dette vinduet inneholder alle fotnotene til historien; bare klikk på linkene i selve teksten så ruller dette vinduet automagisk fram rett note! For å gjøre det litt vanskeligere å lese notene ute av rett sammenheng har jeg lagt inn en del åpent rom mellom hver note og markerer slutten på hver av dem med en understrek som denne:
Dette er naturligvis i tilfelle det dukker opp lange noter som du rulle vinduet for å lese!
Denne linjen markerer slutten på innledningen:
(1) Her er den! (100)
(2) Bingsværdisk for SF.
(3) Etter grønnloven har ingen leverpostei tilbakevirkende virkning.
(4) Sublimasjon er direkte fordampning uten foregående smeltning.
(5) Forkortelse for TrygghetsVakt.
(6) Parkeringsplassen.
(7) Ved senere undersøkelser ble det brakt på det rene at Hablekruff hadde på seg en ullkappe med innvevde tråder av en titan/bly/sølv-legering, som har den egenskapen at den skjermer for sublimerende stråler. Det oppstår en metaelektrisk spenning mellom ulltrådene og metalltrådene, som induserer et metamagnetfelt langs kappens overflate. Et slikt felt vil frastøte prolektroner (115), som er den aktive del av subli-strålen. Papirkurven som Teofar tok sublimatoren fra, var innvendig kledd med denne legeringen i tynne striper. Her oppsto feltet mellom legeringen og jernet i kurven. Et sterkere felt ble indusert tvers over åpningen for å hindre strålen i å gå oppover.
(8) Etter å ha lest dette, lurer du kanskje på om det var vanlig med miner i gatene på den tiden. Slett ikke, sannsynligheten taler for at den var plassert der av en ukjent terrororganisasjon som tildels herjet vilt på den tiden.
(9) En kappe med lignende egenskaper som Hablekruffs kappe i fotnote syv, men reflektorkappen inneholder tråder av en hemmelig legering som danner et metaelektrisk felt. Dette feltet virker frastøtende på alle former for polarisert energi. (Superlys er polarisert. Dermed minker virkningsgraden noe, men våpenet blir lettere enn om det skulle sende ut upolarisert superlys.)
(10) Språket er på dette punkt sterkt modifisert.
(11) En 3D-detektor ville bli tyngre å bære, på samme måte som en superlyspistol med dobbeltmodulator ville være det. Dobbeltmodulert SL er altutslettende, men forsøk har vist at enkeltmodulert SL er tilstrekkelig for TV's behov.
(13) Når treghetsvenderen er inne, reagerer ikke fiskepuddingen på forandring av kontrollenes innstilling før etter et par sekunder. (122)
(100) Vel, det var i hvert fall det jeg påsto i den planlagte boken...(101)
(101) Fotnoter med tresifrete nummere er tilføyd i 1995, de andre stammer fra den planlagte boken.
(102) Nåja, fornuftig og fornuftig, fru Blom!
(103) Som enkelte muligens forstår, er flere av de mer eller mindre sammenhengende elementene i dette innledende kaoset tatt fra forskjellige fortellinger, både mine og andres. Weiistikkcho var en fyr i en eller annen annens fortelling som fant opp en måte å utslette biler på ved å gjøre asfalt flytende. Hvis jeg skulle forklare alle de andre sakene som dukker opp i denne delen ville fotnotedelen bli lengre enn fortellingen! De som føler seg for virret (for forvirret) kan hoppe fram et par avsnitt til den egentlige fortellingen begynner (?). Det skjer litt etter at det står END OF CHAPTER TWO et sted. (Det er i hvert fall omtrent der påvirkningen av andre fortellinger slutter...)
(104) Denne Reddik virker i grunnen mistenkelig velinformert når jeg tenker meg om. Dessverre er han bare med i dette avsnittet.
(105) Hva sa jeg?
(106) Den unge forfatteren hadde virkelig ordet i sin makt. Det var ikke alltid det riktige ordet, men han hadde det i hvert fall i sin makt!
(107) Som om det skulle være noen tvil om det...
(108) Hva han nå mente med det??? ;-)
(109) Så, du visste ikke at Potifar hadde en søster??
(110) Tande-R er ikke i slekt med Tande-P!
(111) Fremtiden er kanskje ikke så mye bedre, men den er i hvert fall større! ;-)
(112) Riktignok noe motvillig, men den lot seg til slutt overtale.
(113) Han trakk den altså opp av lommen, den var batteridrevet...
(114) Omtrent på denne tiden begynte jeg i en eller annen forbindelse å kalle episoder for heppisoder. Det har tydeligvis smittet over til denne serien også...
(115) Prolektronet er en rudimentærpartikkel med passiv ladning.
(116) Et slags negativt adverb (?) utledet fra bra (Altså ikke bra...).
(117) Det hadde tydeligvis gått ganske raskt for seg???
(118) En ekte tøffelhelt, altså!
(119) Jeg har tydeligvis ikke nevnt det før, men historien utspilles i storbyen Ow-slow, en slags futuristisk versjon av Oslo (?).
(120) Litt av en bedrift, tatt i betraktning at han for en knapp halv side siden var for utslitt til å gå opp en trapp! :-)
(121) Nei, jeg visste heller ikke før akkurat da at radioen til Teofar var både sender og mottaker....
(122) Kan noen tenke seg en fornuftig anvendelse for en slik innretning? (Bortsett fra det Teofar bruker den til, altså.) Dette er antagelig, i likhet med radioens plutselige evne til å sende, et eksempel på ting som plutselig dukker opp i en fortelling når det er bruk for dem...
(123) Tydeligvis enda et ikke nærmere identifisert vesenvåpen.
(124) Lurer du på hvordan Teofar har funnet ut hva Haralv heter? Det gjør jeg også! (Bare vent til du ser hva som skjer i den neste serien...)
(125) I hvert fall ikke før han vender tilbake i neste serie!