FOTNOTER (eller kanskje POTENOTER?)

Her nede har vi altså fotnotene, eller var det potenotene? Dette vinduet inneholder i hvert fall fotnotene til historien, og de skulle dukke opp automagisk når du klikke på linkene i hovedvinduet, så du trenger bare rulle dette vinduet for å lese lange fotnoter.
En vannrett linje markerer slutten på en fotnote. (Som denne:)
(1) En syklus tilsvarer omtrent vår uke. O.a.


(2) Nå heter det jo et UFO, siden forkortelsen står for Uidentifisert Flyvende Objekt, men det er det visst ikke så mange som vet (eller bryr seg om). (Særlig ikke reklamefolk som har råd både for "smussen" og "flassen" men lite respekt for den norske språken [Oops!])


(3) Han brukte selvsagt de relevante forkortelsene på sitt eget språk, men en norsk marsboer ville brukt disse. O.a.


(4) Han håpet nemlig at computeren ikke kom til å peke ut ham. Han hadde begynt å få et visst begrep om hva planen gikk ut på. (I motsetning til leseren? Setteren.) (Hold tast, setter! Korrekturleseren)


(5) Hvordan han nå kunne vite det...


(6) D.v.s. inne i computeren.


(7) Eller rettere sagt et apparat med en funksjon som tilsvarer mikroskopets.


(8) Dette er en "in-joke" jeg fant på under siste renskriving (=det manuskriptet jeg skriver av etter nå). De som ikke skjønner den finner et slags forsøk på orientering på slutten av kapitelet. [Bemerk for øvrig at professorens neste replikk er svaret på kapteinens spørsmål, ingen av dem har lagt merke til det lille mellomspillet.]


(9) For de som synes dette formatet for koordinater virker kjent er det fristende å slå opp i et atlas og finne ut at det beskrevne punktet tilsynelatende ligger i indre Saudi-Arabia et sted. Altså tilsynelatende. Det ville jo vært litt av et sammentreff om noen fra en annen planét skulle velge Greenwich som nullmeridian, eller for den saks skyld ha like mange grader, minutter og sekunder i en sirkel som vi har!


(10) Det var riktignok slagstøvler, men altså ikke av det slaget...


(11) Han fløy jo, ikke sant?


(12) Tallet tilsvarer vårt ti og må ikke forveksles med romertallet XII for tolv [selv om dette ved en ren tilfeldighet er fotnote nummer 12!]. O.a.


(13) I motsetning til det uvanlige smuget, som lå på den andre siden av gaten femti meter lenger borte.


(14) Man kan saktens lure på om ingeniørene som i sin tid designet de fremmedes romskip hadde aksjer i et elokseringsverk. (Jfr. beskrivelsen av landeren i del 1) Enten det, eller så hadde jeg dilla på det ordet den gangen jeg skrev denne historien...


(15) DM = Diskret Mini. O.a.


(16) Kortform for paralysator. O.a.


(17) Dette har ikke noe med fortellingen å gjøre, jeg fikk bare lyst til å nevne at den gangen jeg lærte dette ordet for mange år siden, trodde jeg først det het hemmelighet-skremmeri, altså at man drev og skremte hemmeligheter (!). Da jeg siden fant ut at det heter hemmelighets-kremmeri, altså å handle med hemmeligheter (??), ble jeg egentlig ikke stort klokere...


(18) Et annet ord jeg får problemer med når det deles [som i originalmanuset, nys-gjerrig]. Hva har det å være gjerrig med nys, med nyfikenhet å gjøre?


(19) Fyren kommer egentlig fra et annet scenario hvor han var ment som en parodi på førstebetjent Keller, men den historien ble aldri noe av, så han måtte ta til takke med en birolle her.


(20) Lofft og fremmedordene har aldri vært særlig gode venner.


(21) Noe Kvalmberg, som tidligere sett, burde være ekspert på. (Se del 1)


(22) Fillebikkje er ikke her ment som et skjellsord, men som fagforkortelse (?) for løshunder på vidvanke eller noe slikt. Se del 1.


(23) Tatt i betraktning at jeg fant det på mens jeg skrev dette avsnittet.


(24) At Yrill oppdaget Labb i forrige kapitel var tydeligvis ikke en "filleting". Se for øvrig forrige fotnote.


(25) Egentlig russisk (?) for å grave, men brukes i "A Clockwork Orange" i betydningen "You dig?" d.v.s. "Forstår du?"


(26) En senere tilføyelse (tilføyd mens jeg renskrev dette på Amigaen faktisk, men først tenkt for et par år siden.): Har noen tenkt over hvor absurd det er at blinde som har store betenkeligheter med å be andre mennesker hjelpe dem frivillig et par minutter, ikke har det minste imot å beordre en hund til å hjelpe dem døgnet rundt? Jeg har til og med hørt folk som har fått førerhund, uttale at nå er de endelig blitt uavhengige! Av andre mennesker, altså...


(27) Det hendte i det hele tatt en god del brått i dette avsnittet, uten at det har noe med Oddvar å gjøre.


(28) Yrill hadde riktignok ikke sagt alfa, bare GRRRRRR eller noe i den moll. Setteren

Du synes kanskje heller jeg skulle ha skrevet at når du har sagt grrr får du si voff voff? Forfatteren

God idé. Setteren

Glem det! Forfatteren

Det var bare et forslag. Setteren

Forslag meg her og forslag meg der! Gjør jobben din, du, så gjør jeg min! Forfatteren
(29) Lyden av skrittene var ikke så hørbar som ellers fordi Atia var barbent. Forf. bem.


(30) Han hadde i motsetning til Janovitchs romkamerat ikke satt dem fra seg midt på entrégulvet. Rekvisitørens anmerkning


(31) Det var nemlig han som var man'en i huset... Ordspillfantomet


(32) En times tid etter soloppgang. O.a.


(33) Tilsvarer vårt TV-kamera. Det interne sambandsnettet ombord i moderskipet hadde altså mulighet for audiovisuell kontakt.


(34) Alle soner på Terra begynner på Y. O.a.


(35) Ikke en slektning av Jake og Elwood, denne historien ble faktisk skrevet flere år før filmen. Videosamleren


(36) Selv om den strengt tatt var hverken uidentifisert eller flyvende lenger. Flisespikkeren


(37) Bortsett fra fargen er dette en ganske nøyaktig beskrivelse av UFOen på plakaten det hele begynte med. Ja, og bortsett fra at dette fartøyet nettopp har landet mens det på plakaten var i ferd med å lande...


(38) Tydeligvis en (i ordets egentlige forstand) universell form for bekreftelse.


(39) Har du noen gang hørt om et smalt panoramavindu? Setteren


(40) Dermed slipper forfatteren på en behendig måte å finne på enda flere slektninger til noe som strengt tatt er en biperson (Hovedpersonene vender først tilbake i neste kapitel). Setteren (som har lest boken allerede)


(41) Det er faktisk syv byer ved det navnet i USA (og én på New Zealand, men den kan vi trygt se bort fra her...), men vi kan nok gå ut fra at Hermels "Absent Friends" har reist til en av nabostatene til Iowa...


(42) Hvilket spørsmål det her er tale om er i seg selv et godt spørsmål. Antagelig er det like kryptisk som Douglas Adams' "Endelige Spørsmål om Livet, Universet og Allting". Det er til og med mulig at det er det samme spørsmålet... (Svaret er i så fall identisk med nummeret på denne fotnoten, som jeg riktignok har jukset litt for å få til...)


(43) Dog lenger enn denne historien; dette er faktisk det siste vi ser til Jonathan eller noen andre i Blues-familien...


(44) Jeg tok en ganske lang pause mellom del 3 og del 4, noe som blant annet har ført til at jeg har glemt meningen med et notat jeg gjorde. I manuskriptet står det her "Across the continent" i margen. For øvrig er foregående avsnitt fullstendig nyomskrevet bortsett fra den første setningen.


(45) Orddelingen (i originalmanus, "velbe-skrevet") til tross menes det ikke at det er Jelena Velbe (eller hva hun nå heter) som har skrevet den!


(46) Altså øverst i det spektret han oppfattet gjennom filtrene, som altså "opptransformerte" lysets bølger slik at det blant de fremmede velkjente infrainfrarøde fortonte seg som suppegrønt, og altså vanlig infrarødt som noe i nærheten av ultrafiolett.


(47) Noe som forsåvidt ville vært en brukbar løsning på problemet med å komme seg ut fra det avsperrede området, forutsatt at han hadde kommet seg opp igjen et annet sted.


(48) Ordtak som tilsvarer vårt "Det er bedre å hoppe i det enn å krype i det". O.a.


(49) "En... to... TRE!" O.a.


(50) Jeg ville foretrukket assosiasjonen. Setteren


(51) Smilet har tydeligvis vansker med å bøye sitt passive ordforråd. Det han mener er passiv fortidspartisipp av vederfare, altså "Hva er det du har opplevd?" Forf. bem.


(52) Egentlig ikke så rart, tatt i betraktning at den opprinnelige Labb ikke var der i det hele tatt! Setteren


(53) Et luftslott, tydeligvis...


(54) tilsvarer vårt Mayday, nødsignal. O.a.


(55) Nancy Drew vill antagelig brukt en gammel konvolutt.


(56) Eller snarere mot ham. Setteren


(57) En slik klokke hadde jeg også en gang. Setteren


(58) Det betyr altså IKKE at han pustet som en and!


(59) Fyren har faktisk ikke sagt et kløyva ord siden del 2! -- GREP


(60) Om ikke nødvendigvis glass- eller krystallklart.


(61) En mikrosyklus er litt kortere enn ett sekund. O.a.


(62) Egentlig et uheldig ordvalg - professoren hadde faktisk litt mer enn en anelse om hva som ville skje om andre enn Zerill ble bestrålt...


(63) Alle stjernekryssere har selvsagt en computer som styrer dem mellom stjernene, men de det her er tanke om, har i tillegg en anordning som tillater føreren å utføre opptil seks manøvrer samtidig ved å trykke på en enkel knapp. Forf. bem.


(64) Alle de fremdriftsmetoder vi kjenner til, virker ved at drivstoff eller lagret energi omdannes til bevegelsesenergi som skyver på den del av fartøyet det er tale om (hjul, propell, rakettdyse etc.), som igjen overfører energien til resten av fartøyet, som igjen overfører energien til last og passasjerer. Dette skjer med en viss forsinkelse,og derfor er det vi kjenner et rykk når f.eks. en bil bråstarter. Ved totalfremdrift, derimot, overføres bevegelseseneregien momentant til hvert enkelt atom innenfor løftefeltet, og en merker derfor ikke noe rykk eller andre bevegelser. -- Teknikeren


(65) Ulvene. Zoologen


(66) Han hadde det nemlig i hodet.


(67) Ifølge en sitatordbok jeg ikke hadde da jeg opprinnelig skrev denne fortellingen, stemmer dette faktisk og gir kanskje litt mer mening når man får vite at dette er Hamlets svar når Polonious spør ham hva han leser. Sitatet i foregående avsnitt har jeg ikke funnet ordrett, det nærmeste er Jesaja som et sted skrev "Herre, hvor lenge?". Forf. bem.


(68) Men tydeligvis litt mer enn smilet er i besittelse av.


(69) En inni bladet og en på hver side. Flisespikkeren


(70) Noe den forsåvidt ville vært i alle tilfeller selv om den ikke hadde hatt autostabilisatorer - skipet veide tross alt ti-tolv ganger mer enn mannskapet, så det spilte ingen særlig rolle hvordan de beveget seg. Flisespikkeren


(71) VTOL = Vertikal Take Off og Landing, brukes om luftfartøy som starter og lander loddrett. Teknikeren